церемониална версия /хор и оркестъ


is a song by
Мила Родино
it was released on
Нова Ревизия